Blanka Brožová

Moje tvorba

Fascinace mikrosvětem.. Malířka Blanka Brožová v něm hledala průsečíky a společné znaky s naší každodenní realitou. Tu pro ni představují krátké,ale zásadní životní okamžiky,které se nám po čase mohou jevit jako titěrné. Avšak pokud je zachytíme ,jejich podstata zůstává a nepřestávají být naléhavé,stejně jako životní cykly organismů. Parafráze z animálního světa nejsou náhodné.Odkrývají nám totiž […]

Fascinace mikrosvětem.. Malířka Blanka Brožová v něm hledala průsečíky a společné znaky s naší každodenní realitou. Tu pro ni představují krátké,ale zásadní životní okamžiky,které se nám po čase mohou jevit jako titěrné. Avšak pokud je zachytíme ,jejich podstata zůstává a nepřestávají být naléhavé,stejně jako životní cykly organismů. Parafráze z animálního světa nejsou náhodné.Odkrývají nám totiž […]

Vánoční obraz

Leden 12 2018

Vánoční etuda na téma “Narození”  

Srdečně zvu k návštěvě výstavy,kterou jsem vytvořila spolu s kamarády z firmy”Nalehko”:) k vidění obrazy inspirované touláním přírodou:)   … Když se práce stane koníčkem, vznikají nádherné věci. Naše kamarádka a vyznavačka ultralight vybavení Blanka Brožová je toho důkazem. Blanka nejen, že nádherně maluje, ale navíc inspiraci sbírá při toulkách přírodou. My milujeme přírodu i […]

Obraz ” Opouštění” z cyklu”Proměny” inspirováno říší hmyzu..ve svém přirozeném vývoji opouští bytost  formu existence,kterou již přerostla,aby prožila jinou..tento přechod je zranitelný,jeho součástí je postupná  destrukce staré formy a odhalování nového,čerstvého:)

Realizace velkoplošného tisku mého motivu”Rosa” na tapetě.)

Nový obraz- Tanec života

Červen 15 2017

Pozvánka na výstavu “Barevná chvění” Výstava v galerii Detesk v Železném Brodě v termínu: 27.dubna -18.června 2017 Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 27.dubna v 18hodin Promluvil Antonín Langhamer              

Přesličky a Vagínky

Únor 15 2017

Nové obrazy Přesličky a Vagínky zabývám se v nich ztvárněním svého pocitu a prožívání polarity mužského a ženského principu :) Mužský princip pro mě představují ke světlu se deroucí  rašící přesličky v chladném předjarním ovzduší a ženský něžné plody  žanovce nechávající se kolébat v teplém letním vánku  

Copyright © 2010 Blanka Brožová.

Sponsored by SECURITY SYSTEMS s.r.o. | Created by DOGFiSH.cz