Tvorba tohoto léta…“Proměny“

K tomuto cyklu akvarelů mě inspiroval film Pestrobarvec petrklíčový.

Prožívám nadšení z proměn životních forem v říši hmyzu.